Որոնում

643

Մենակատար.      Տէր, ողորմեա, (6)
Երգչախումբ.       Տէր ողորմեա: (6)
Մենակատար.      Արի՛, Աստուած, հարցըն մերոց,
                              Որ ապաւէնդ ես նեղելոց.
                              Հաս յօգնութիւն ծառայից քոց,
                               Լեր օգնական ազգիս հայոց:
Երգչախումբ.        Միջնորդութեամբ սըրբոյ խաչիդ
                               Եվ անարատ սուրբ ծնողիդ,
                               Յիշեա զհեղումն արեան
                               Փրկչիդ, ել ի խնդիր փոքու հոտիդ:
Մենակատար.       Տէր, ողորմեա: (4):
Երգչախումբ.        Շնորհիւ աւուրս մեզ ողորմեա:
Մենակատար.       Սուրբ անմահ պատարագիս
                               Միջնորդութեամբ:
Երգչախումբ.        Յիշեա Տէր և ողորմեա:
                               Ընկալ Տեր և ողորմեա: