Որոնում

643

Մենակատար.         Տէր, ողորմեա, (6)
Երգչախումբ         Տէր ողորմեա: (6)
Մենակատար.        Արի, Աստուած, հարցըն մերոց,
                                    Որ ապաւէնդ ես նեղելոց.
                                    Հաս յօգնութիւն ծառայից քոց,
                                    Լեր օգնական ազգիս հայոց:
Երգչախումբ.          Միջնորդութեամբ սըրբոյ խաչիդ
                        Եվ անարատ սուրբ ծնողիդ,
                        Յիշեա զհեղումն արեան
                        Փրկչիդ, ել ի խնդիր փոքու հոտիդ:
Մենակատար       Տէր, ողորմեա: (4):
Երգչախումբ .           Շնորհիւ աւուրս մեզ ողորմեա:
Մենակատար.         Սուրբ անմահ պատարագիս
                                    Միջնորդութեամբ:
Երգչախումբ.           Յիշեա Տէր և ողորմեա:
                                    Ընկալ Տեր և ողորմեա: