Որոնում

644

Փառաբանություններ, օվսաննաներ՝
Միայն Հորն ու Որդուն, Սուրբ Հոգուն։
Այժմ, միշտ և հավիտյանս
Հավիտենից փառք
Միայն Հորն ու Որդուն, Սուրբ Հոգուն։

Ալելուիա՜ (2)
Միայն Հորն ու Որդուն, Սուրբ Հոգուն։

Youtube ♪♫ ➤