Որոնում

644

Փառաբանություններ, օվսաննաներ՝
Միայն Հորն ու Որդուն, Սուրբ Հոգուն։

Այժմ, միշտ և հավիտյան
Գոհություն և փառք՝
Միայն Հորն ու Որդուն, Սուրբ Հոգուն։

Ալելուիա (2)
Միայն Հորն ու Որդուն, Սուրբ Հոգուն։