Որոնում

646

1.Աստված իմ, լսիր, լսիր
Աղաղակ իմ, աղաղակ իմ,
Եվ իմ հառաչանքս թող քեզ գա,
Ոհ, քեզ մոտ թող բարձրանա,
Տեր իմ, մի թաքցնի երեսդ ինձանից:

2.Ողորմե ինձ իմ նեղության օրը,
Խոնարհեցրու ականջդ
Ինձ մոտ այն օրը, որ կանչեմ,
Շուտով ինձ պատասխան տուր,
Աստված իմ, լսիր, Աստված իմ: