Որոնում

646

1. Աստված իմ, լսի՛ր, լսի՛ր
Աղաղակ իմ, աղաղակ իմ,
Եվ իմ հառաչանքս թող քեզ գա,
Ո՜հ, Քեզ մոտ թող բարձրանա,
Տե՛ր իմ, մի՛ թաքցնի երեսդ ինձանից:

2. Ողորմե՛ ինձ իմ նեղության օրը,
Խոնարհեցրո՛ւ ականջդ
Ինձ մոտ այն օրը, որ կանչեմ,
Շուտով ինձ պատասխան տուր,
Աստված իմ, լսի՛ր, Աստված իմ: