Որոնում

647

1.Երբ կյանքի վիճակը ծանրանում է վրադ,
Կռնակդ կքում է ճնշումից,
Հիսուս պատվիրում է, որ մենք
Իրեն հանձնենք մեր հոգսերն ու պետքերը բոլոր:

Ցնծացեք Տիրոջով, լցվեցեք Իր սիրով,
Փառաբանենք Տիրոջն ու Փրկչին,
Ցնծացեք Տիրոջով, լցվեցեք Իր սիրով,
Զի նա է Տերը ողջ աշխարհի:

   2.Երբ մարմինդ հոգնում, և հույսդ հատնում է,
Շվար սպասում ես օգնության,
Հիսուս հոգսերդ առնում, օրհնության է փոխում,
Հավատա, վստահիր Դու նրան:

            Ցնծացեք Տիրոջով, լցվեցեք Իր սիրով,
Փառաբանենք  Տիրոջն ու Փրկչին,
Ցնծացեք Տիրոջով, լցվեցեք Իր սիրով,
Զի նա է Տերը ողջ աշխարհի: