Որոնում

649

1.Խաչեալ Յիսուս, Խաչիդ առջին
Կայնեցայ ես դողալով,
Դիտեցի սիրտդ, կողիդ խոցը
Իմ կարճատես աչքերով:

2.Արիւնահոս աղբիւրին ակն
Տեսայ ես հոն շուարած,
Պիղծ մեղքերուս սեւ դաշոյնն
Պատռած էր զայն եւ բացած:

3.Խեղճ վիճակս երբ տեսար Դուն,
Արտասուեցին աչքերդ,
Եւ ես շրթներով դողդոջուն
Համբուրեցի ոտքերդ:

4.Յայնժամ արեան կարմիր շիթերն
Կաթկթելով շարունակ,
Լուացին իմ բոլոր մեղքերն,
Ըրին զիս ձիւնէն ճերմակ:

5.Մի անուշ ձայն ինձ կավետէ.
<<Ահա՛ շուտով կուգամ Ես,
Եւ Իմ վարձքըս Իմ հետըս է,
Դուն այն օրուան պատրաստ եղե>>:

6.Գիշեր-ցերեկ Քեզ կը սպասեմ,
Ով պաշտելին իմ հոգւոյս,
Կեանքս համակ Քեզ կը նուիրեմ,
Ամէ՜ն, եկուր, Տէր Յիսուս: