Որոնում

649

1. Խաչեալ Յիսուս, Խաչիդ առջին
Կայնեցայ ես դողալով,
Դիտեցի սիրտդ, կողիդ խոցը
Իմ կարճատես աչքերով:

2. Արիւնահոս աղբիւրին ակն
Տեսայ ես հոն շուարած,
Պիղծ մեղքերուս սեւ դաշոյնն
Պատռած էր զայն եւ բացած:

3. Խեղճ վիճակս երբ տեսար Դուն,
Արտասուեցին աչքերդ,
Եւ ես շրթներով դողդոջուն
Համբուրեցի ոտքերդ:

4. Յայնժամ արեան կարմիր շիթերն
Կաթկթելով շարունակ,
Լուացին իմ բոլոր մեղքերն,
Ըրին զիս ձիւնէն ճերմակ:

5. Մի անուշ ձայն ինձ կ’ավետէ.
«Ահա՛ շուտով կուգամ Ես,
Եւ Իմ վարձքըս Իմ հետըս է,
Դուն այն օրուան պատրաստ եղե»:

6. Գիշեր-ցերեկ Քեզ կը սպասեմ,
Ով պաշտելին իմ հոգւոյս,
Կեանքս համակ Քեզ կը նուիրեմ,
Ամէ՛ն, եկուր, Տէր Յիսուս: