Որոնում

651

1. Նայի՛ր Գողգոթային (2),
Այնտեղ գամված խաչին՝
Տառապյալ քո Փրկիչը,
Տառապյալ քո Փրկիչը,
Քո մեղքի համար գամված,
Մեղքիդ համար խաչված`
Չարչարվում է, տե՛ս, քեզ համար,
Նայի՛ր դու Նրան:

2. Նայի՛ր Գողգոթային (2),
Նայիր Նրա հայացքին.
Աղերսով ուղղված դեպի երկինք.
«Ների՜ր նրանց, Հա՛յր, ների՜ր նրանց, Հա՛յր»,-
Խնդրում է մեզ համար, խնդրում է մեզ համար
Հորը երկնավոր:

3. «Կատարվա՜ծ է»,- Նա գոչեց,
«Կատարվա՜ծ է»,- Նա գոչեց,
Եվ գլուխը ցած թեքեց,
Իր կյանքը տալով մեզ համար՝
Մեզ համար հոսեց,
Մեզ համար հոսեց Նրա սուրբ արյունը,
Նրա սուրբ արյունը,
Նրա սուրբ արյունը: