Որոնում

651

1.Նայիր Գողգոթային, նայիր Գողգոթային,
Այնտեղ գամված խաչին՝
Տառապյալ քո Փրկիչը,
Տառապյալ քո Փրկիչը
Քո մեղքի համար գամված,
Մեղքիդ համար խաչված
Չարչարվում է, տես, քեզ համար,
Նայիր դու Նրան:

2.Նայիր Գողգոթային, նայիր Գողգոթային,
Նայիր Նրա հայացքին.
Աղերսով ուղղված դեպի երկինք.
<<Ներիր նրանց, Հայր, ներիր նրանց, Հայր>>,-
Խնդրում է մեզ համար, խնդրում է մեզ համար
Հորը երկնավոր:

3.<<Կատարված է>>,- Նա գոչեց,
<<Կատարված է>>,- Նա գոչեց,
Եվ գլուխը ցած թեքեց,
Իր կյանքը տալով մեզ համար՝
Մեզ համար հոսեց,
Մեզ համար հոսեց Նրա սուրբ արյունը,
Նրա սուրբ արյունը,
Նրա սուրբ արյունը: