Որոնում

652

1. Օ՜, իմ Փրկիչ, ես Քեզ եմ փափագում,
Որ անդորր ես շնորհում իմ հոգուն,
Առաջնորդում, սովորեցնում հստակ,
Որ Դու ես ճամփան ճշմարտության:

       Կարիքդ ունեմ, սիրելի՛ Տեր,
       Թե՛ ցերեկ, թե՛ գիշեր:
       Բացի Քեզնից, սիրելի՛ Տեր,
       Չունեմ ուրիշ ընկեր,
       Տա՛ր ինձ միշտ կամքիդ պես անպարփակ,
       Կարիքդ ունեմ, սիրելի՛ Տեր,
       Բուժի՛ր հոգուս վերքերն,
       Եղի՛ր հոգուս ընկեր:

2. Այս կյանքը միշտ բերում է վիշտ ու ցավ,
Մեղքն էլ ճնշում սրտիս անդադար,
Քանզի առանց Քեզ չեմ կարող ապրել,
Փրկի՛չ, ուժ տուր` Քո ճամփով քայլեմ:

3. Դու բնակվիր, ո՛վ Փրկիչ, իմ սրտում,
Որ ապրեմ Քեզ համար այս կյանքում,
Ազատիր՝ լինեմ Քեզ հավատարիմ.
Միայն Դու ես կյանքը ճշմարիտ: