Որոնում

654

1. Ո՜վ իմ Արարիչ երկրի, երկնքի,
Դու` ինձ ստեղծող, հոգի, շունչ տվող,
Անսահման, անհուն, ամենուր եղող,
Տուր ինձ այն hոգին` Քեզ միշտ տենչացող:

      Որ երկրպագեմ Քո սուրբ անունը
      Իմ սրտի մեջ, Տե՛ր, միշտ և ամենուր,
      Որ փառաբանվի Քո մեծ անունը
      Իմ հոգում, ո՛վ Տեր, միշտ և ամենուր:

2. Ո՜վ իմ Տեր, Արքա ողջ տիեզերքի,
Ամեն բանի մեջ օգնող ու պահող,
Ճշմարիտ, արդար, անաչառ եղող,
Տուր ինձ այն հոգին՝ բարի, կամեցող:

3. Ո՜վ իմ երկնավոր Հայր, հավետ բարի,
Դու` հանցանքներս տեսնող ու ներող,
Գթած, ողորմած, ամենակարող,
Տուր ինձ այն հոգին՝ Քեզնից միշտ խնդրող: