Որոնում

656

1.Փոքրիկ քաղաք Բեթլէհէմի,
Որքան լուռ ես, խաղաղ,
Նընջես դու խոր, մինչ քու վերեւ
Հսկեն աստղեր չըքնաղ

2.Փողոցներուդ մեջ մըթին
Փայլի սուրբ լոյսն անշեջ,
Երկիւղն ու յոյս բոլոր դարուց
Այս լուռ գիշերին մեջ

3.Քանզի Քրիստոս ծընաւ կոյսէն,
Փըրկիչն ինկած մարդուն,
Մինչդեռ նընջող հէգ մարդկութիւնն
Հըսկեն զուարթունք արթուն:

4.Հըռչակեցէք սուրբ Ծընունդ,
Ով դուք ջահեր այգուն,
Փառք ի բարձունըս Աստուծոյ,
Յերկիր խաղաղութիւն:

5.Ինչպէս լըռիկ ու խաղաղիկ
Տըրուած է այս շընորհ,
Ըսքանչելի, աստուածային,
Փառք սուրբ անուանն Անոր:

6.Այսպէս տայ մարդուն սըրտին
Մեր Տէրն յաւիտենից,
Անպատմելի սիրով անհուն
Օրհնութիւններ երկնից:

7.Ով սուրբ Մանուկ Բեթլէհէմի,
Իջիր մեզի այսօր,
Թող ըսկըսի մեր մէջ նոր կեանք,
Ծընունդըդ նոր, հըզոր: