Որոնում

656

          Էլմ. 507 
1. Փոքրիկ քաղաք Բեթլէհէմի,
Որքա՜ն լուռ ես, խաղաղ,
Նընջես դու խոր, մինչ քու վերեւ
Հսկեն աստղեր չըքնաղ...
       Փողոցներուդ մեջ մըթին
       Փայլի սուրբ լոյսն անշեջ,
       Երկիւղն ու յոյս բոլոր դարուց
       Այս լուռ գիշերին մեջ…

2. Քանզի Քրիստոս ծընաւ կոյսէն,
Փըրկիչն ինկած մարդուն,
Մինչդեռ նընջող հէգ մարդկութիւնն
Հըսկեն զուարթունք արթուն:
       Հըռչակեցէք սուրբ Ծընունդ,
       Ո՛վ դուք ջահեր այգուն,
       Փառք ի բարձունըս Աստուծոյ,
       Յերկիր խաղաղութիւն:

3. Ինչպէս լըռիկ ու խաղաղիկ
Տըրուած է այս շընորհ,
Ըսքանչելի, աստուածային,
Փառք սուրբ անուանն Անոր:
       Այսպէս տայ մարդուն սըրտին
       Մեր Տէրն յաւիտենից,
       Անպատմելի սիրով անհուն
       Օրհնութիւններ երկնից:

4. Ո՜վ սուրբ Մանուկ Բեթլէհէմի,
Իջի՛ր մեզի այսօր,
Թող ըսկըսի մեր մէջ նոր կեանք,
Ծընունդըդ նոր, հըզoր:
       Անթիւ սրբոց հետ մեր ալ
       Թրթռայ քնարն ոսկեթել,
       Օ՜ն, շուտ եկո՛ւր բնակէ մեր մէջ,
       Տէրն մեր Էմմանուէլ: