Որոնում

658

       Էլմ. 655 
1. Օ՜ն, զարթի՛ր, յոգնած հոգի, երգն ահա զուարթուն,
Սուրբ երկնից սրահէն, կըրկին ձայն կուտայ մարդուն.
Նոր խրախոյս, նոր յոյս կուտան մեզ երգին շեշտերն,
Զի ծնավ Յիսուս, մեր Տէրն:

       Փա՜ռք Քեզ արդ, օրհնեալ Հայր,
       Փա՜ռք Քեզ արդ, օրհնեալ Հայր,
       Զի ծնավ Հիսուս, մեր Տէրն:

2. Մի՛ վախնար, մեղաց որդի, ալ կտրէ քու լաց,
Մի՛ վախնար, վշտաց որդի, տես երկինքը բաց,
Թող ալ քեզ սարսափ չազդէ ցուրտ մահուան ըստուերն,
Զի ծնավ Յիսուս, մեր Տէրն:

3. Մի՛ վախնար, վըհատ հոգի, երբ լոյսեր մարին,
Մի՛ վախնար, ո՛վ քաջ, երբ բուռն են նետեր չարին.
Ձեր վրայէն, մեղաց գերիք, շուտ կիյնան կապերն,
Զի ծնավ Յիսուս, մեր Տէրն:

4. Օ՛ն, զարթիր, յոգնած հոգի, նոր օր է ծագեր,
Ալ քուկդ են երկնից պերճանք և զուարթնոց երգեր,
Փառք հագիր և թող լըսուին քու երգիդ շեշտերն,
Զի ծնավ Յիսուս, մեր Տէրն: