Որոնում

659

1. Սուրբ, սուրբ, սուրբ Տեր,
Ամենակալ Տեր, Աստված մեր: 

      Սուրբ, սուրբ, սուրբ Տեր,
      Ամենակալ Տեր, Աստված մեր,
      Էր, Որ Է, Որը գալու է:
           Ալելուիա՜: (4) 

2. Սուրբ, սուրբ, սուրբ Տեր,
Անբիծ Տեր, Աստված մեր: