Որոնում

659

1.Սուրբ, սուրբ, սուրբ Տեր,
Ամենակալ Տեր, Աստված մեր:
Սուրբ, սուրբ, սուրբ Տեր,
Ամենակալ Տեր, Աստված մեր,
Էր, Որ Է, Որը գալու է:
               Ալելուիա: (4)
2.Սուրբ, սուրբ, սուրբ Տեր,
Անբիծ Տեր, Աստված մեր: