Որոնում

66

        ЕГВ 184
1. Ելնենք Գողգոթա, ի՛մ եղբայր,
Ուր Մեսիան խաչված է, որ ղրկեց մեր Հայր,
Նա հայտնեց բոլորիս, թե սեր է Աստված,
Բժշկեց մեր վերքերն, բայց այժմ՝ Նա խաչված.
Փառք տանք մենք Նրան։

2. Ելնենք Գողգոթա, ի՛մ եղբայր,
Մեր մեղաց համար տանջվում է վշտաց Այր,
Նա ծարավեց, Նրան քացախ մեկնեցին,
Նրա կենաց ջրով աշխարհ լիացավ.
Գովենք մենք Նրան։

3. Ելնենք Գողգոթա, ի՛մ եղբայր,
Ե՛կ, եղբայր, բարձրանանք սրբազան այդ վայր,
Ուր Հիսուս աղոթեց. «Հայր, ներիր սրանց□,
Եկ, որ այդ աղոթքով ապրի և մեր անձ.
Օրհնենք մենք Նրան։

4. Ելնենք Գողգոթա, ի՛մ եղբայր,
Ուր գոչեց Փրկիչը՝ բոլորից լքված.
«Ո՜հ, Աստված իմ, Աստված, ինչո՞ւ թողուր զիս»։
Իմ եղբայր, որ փրկե հոգիդ և հոգիս.
Դիմենք մենք Նրան։

5. Ելնենք Գողգոթա, ի՛մ եղբայր,
Փրկչի խոսքը հնչում է խաչի վրա.
«Կատարված է, հոգիս ավանդում եմ Քեզ»։
Այսպես զոհվեց մեզ համար Գառնուկը հեզ.
Հիշենք մենք Նրան։

6. Ելնենք Գողգոթա, ի՛մ եղբայր,
Բարձրանանք դեպի այս ահեղ մրցավայր։
Մեր մեղքը Նա կրեց ու տանջվեց անձայն,
Ո՜հ, ինչ թանկ գնով Նա գնեց փրկություն։
Պաշտենք մենք Նրան։