Որոնում

660

1. Մենք Տեր Հիսուսի զինվորներն ենք քաջ,
Խաչի վրա թափած Արյունով գնված,
Կարողությունով Նրա զորության,
Միշտ քայլենք, միշտ քայլենք առաջ:

Փոթորիկները երբ մեզ վրա գան,
Դժվարություններ, նեղություններ գան,
Աստծո սպառազինությունը հագած,
Միշտ քայլենք առաջ, համարձակ ու քաջ:

2. Ճշմարտության խոսքով գոտևորենք,
Եվ արդարության զրահը հագնենք,
Եվ հավատքի վահանը առնենք,
Փրկության սաղավարտը դնենք:

Երբ որ թշնամին գետի նման գա,
Մենք չենք շփոթվի ու չենք վախենա,
Թշնամու առաջ Հոգին մեր Տիրոջ,
Պիտի կանգնեցնի հաղթության դրոշ:

3. Մենք Տեր Հիսուսի զինվորներն ենք քաջ,
Խաչի վրա թափած Արյունով գնված,
Կարողությունով Նրա զորության,
Միշտ քայլենք, միշտ քայլենք առաջ:  (2)