Որոնում

68

1. Իջիր, Արքա հզոր,
Անունդ՝ փառավոր,
Տուր, որ գովենք։
Ամենատեր եղող,
Ամեն տեղ միշտ հաղթող,
Եղիր մեզ վրա տիրող,
Քեզ կաղաչենք։

2. Իջիր, Հիսուս Փրկիչ,
Եղիր մեզ պահպանիչ,
Մեզ միշտ օգնե։
Քու օգնությունդ մենք,
Մեզի պարիսպ ընենք,
Քու վրադ մեր հույս դնենք,
Տեր, մեզ լսե։

3. Իջիր, ով Սուրբ Հոգի
Եվ հիմա տուր մեզի
Վկայություն,
Թե Տերն մեզ կսիրե,
Մեր սիրտն առ,
Դուն տիրե,
Մի հեռանար մեզմե,
Հոգի սիրուն։

4. Ով Դու, Եռեակ և Մի,
Մեծ գովությունք Քեզի
Անդուլ տրվին։
Քու փառքդ տուր, որ մենք
Երկնից մեջ վայելենք
Ու Քեզ փառաբանենք,
Տեր երկնային։