Որոնում

68

       ՀԵ 6, Էլմ. 102, Եբր. 11։6
1. Իջի՛ր, Արքա հզոր,
Անունդ՝ փառավոր,
Տուր, որ գովենք։
Ամենատեր եղող,
Ամեն տեղ միշտ հաղթող,
Եղի՛ր մեզ վրա տիրող,
Քեզ կ’աղաչենք։

2. Իջի՛ր, Հիսուս Փրկիչ,
Եղի՛ր մեզ պահպանիչ,
Մեզ միշտ օգնե՛։
Քու օգնությունդ մենք,
Մեզի պարիսպ ընենք,
Քու վրադ մեր հույս դնենք,
Տե՜ր, մեզ լսե՛։

3. Իջի՛ր, ով Սուրբ Հոգի
Եվ հիմա տուր մեզի
Վկայություն,
Թե Տերն մեզ կը սիրե,
Մեր սիրտն ա՛ռ,
Դուն տիրե՛,
Մի՛ հեռանար մեզմե,
Հոգի սիրուն։

4. Ո՜վ Դու, Եռեակ և Մի,
Մեծ գովությունք Քեզի
Անդուլ տրվին։
Քու փառքդ տո՛ւր, որ մենք
Երկնից մեջ վայելենք
Ու Քեզ փառաբանենք,
Տե՜ր երկնային։