Որոնում

7

1. Փորձություններ ամեն վայրկյան
Եթե սրտիս ծանրանան,
Նայեմ միշտ Քեզ, Տե՛ր, ու հիշեմ՝
Թեև ընկնեմ, պիտ կանգնեմ։

2. Թեև նեղություն պաշարի,
Հոգիս թող Քեզ որոնի,
Նայեմ միշտ խաչիդ ու հիշեմ`
Թեև ընկնեմ, պիտ կանգնեմ։

3. Թեև չարն ինձ վայր տապալի,
Հայացքս Քեզ թող փնտրի,
Նայեմ միշտ Քեզ, Տե՛ր, ու հիշեմ՝
Թեև ընկնեմ, պիտ կանգնեմ։

Youtube ♪♫ ➤
Նոտաներ