Որոնում

7

1. Փորձություններ ամեն վայրկյան
Եթե սրտիս ծանրանան,
Միշտ նայեմ Քեզ, Տեր, ու հիշեմ,
Թեև ընկնեմ, պիտ կանգնեմ։

2. Թեև նեղություն պաշարի,
Հոգիս թող Քեզ որոնի,
Նայեմ միշտ խաչիդ ու հիշեմ,
Թեև ընկնեմ, պիտ կանգնեմ։  

3. Թեև չարն ինձ վայր տապալի,
Հայացքս Քեզ թող փնտրի,
Նայեմ միշտ Քեզ ու հիշեմ,
Թեև ընկնեմ, պիտ կանգնեմ։