Որոնում

70

1. Այնպես անուշ անուն չկա,
Չկա այնպես սիրուն մը,
Ինչպես ծնանելէն առաջ,
Փըրկչին տըրված անունը։

Փափագ ունինք Տերը տեսնել,
           Տեսնել մեր Հորը տունը:
Այնպես անուշ անուն չկա,
Ինչպես Հիսուս անունը։

2. Հրեշտակն իջավ, անոր ըսավ.
<<Հիսուս դնես անունը,
Քանզի մահեն պիտի փրկէ
Բոլոր Իր ժողովուրդը>>։

3. Խաչին վրայ ալ գրեցին
Այս պատվական անունը,
Որ մարդ տեսնե` ինչո՞ւ համար
Միշտ զԻնքը սիրելու է։

4. Ու հիմա, Հորը քով նստած,
Ինքն է մեր Բարեխոսը,
Ուստի սիրենք ու միշտ գովենք
Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։