Որոնում

70

    ՀԵ 85, Էլմ. 367, Մաթ. 1։21
1. Այնպես անուշ անուն չկա,
Չկա այնպես սիրուն մը,
Ինչպես ծնանելեն առաջ
Փըրկչին տըրված անունը։

    Փափագ ունինք Տերը տեսնել,
    Տեսնել մեր Հորը տունը:
    Այնպես անուշ անուն չկա,
    Ինչպես Հիսուս անունը։

2. Հրեշտակն իջավ, անոր ըսավ.
«Հիսուս դնես անունը,
Քանզի մահեն պիտի փրկե
Բոլոր Իր ժողովուրդը»։

3. Խաչին վրա ալ գրեցին
Այս պատվական անունը,
Որ մարդ տեսնե` ինչո՞ւ համար
Միշտ զԻնքը սիրելու է։

4. Ու հիմա, Հորը քով նստած,
Ինքն է մեր Բարեխոսը,
Ուստի սիրենք ու միշտ գովենք
Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։