Որոնում

73

    Էլմ. 381
1. Աղաղակ կուգա վայրագ ալեաց վրայեն,
Լույս ղրկե՜, (2)
Հոգիներ կան, որ շուտով փրկվելու են,
Լույս ղրկե՜, (2)։

    Լույս ղրկե՛, լույս Ավետարանի,
    Թող փայլե եզրե եզեր։

2. Մակեդոնական հրավերն մենք լսեցինք,
Լույս ղրկե՜, (2)
Ու խաչին առջև նվերն արդ մենք բերինք,
Լույս ղրկե՜, (2)։

3. Աղոթենք, որ շնորհքն ամեն տեղ ավելնա,
Լույս ղրկե՜, (2)
Տերոջ Սուրբ Հոգին մարդոց մեջ երևնա,
Լույս ղրկե՜, (2)։

4. Անխոնջ աշխատենք սիրով մենք անդադար,
Լույս ղրկե՜, (2)
Մարգարիտներ արդ ժողվենք թագի համար,
Լույս ղրկե՜, (2)։