Որոնում

74

     Էլմ. 53
1. Փառք է քայլել Անոր հետ,
Որ զիս փրկեց Իր արյունով,
Զմայլում է հոգվոյս ամեն օր,
Բերկրություն է երկնային
Զայն զգալ ամեն տեղ իմ քով,
Անվերջ փառք է, օրհնություն՝ Անոր։

    Ո՜հ, ինչ փառք է Իրեն հետ քալել։ (2)
    Իմ քայլերս Նա միշտ կուղղե,
    Թե անցնիմ սարե, ձորե,
    Ո՜հ, ինչ փառք է Իրեն հետ քալել։

2. Ո՜հ, ինչ փառք է զգալ զԻնք մոտ,
Երբ շուքերը կ’երկարին,
Վստահությամբ Անոր աղոթել։
Ո՜հ, ինչ փառք է մնալ Իր քով,
Երբ ամպերը փարատին,
Այո՛, փառք է Իրեն հետ քալել։

3. Փառք պիտ ըլլա Հիսուսի հետ
Քալել ոսկե եզրին վրա,
Չբաժանվիլ Իրմե հավիտյան։
Հոն միշտ ապրիլ Փրկչիս հետ՝
Հիանալի փառք պիտ ըլլա։
Անթիվ դարեր փառք Իր Սուրբ Անուան։