Որոնում

75

1. Վիշտ ու ցավով պատած հոգի,
Ապավինի՛ր Աստծուն,
Քո ցավերը Նա կամոքի
Եվ կտա քեզ օրհնություն։

    Մի՛ վախիր դու խավար ժամին,
    Քո Աստծուն հավատա,
    Ինչ որ Աստված խոստացել է,
    Նա անպայման քեզ կտա։

2. Թող չհաղթի քեզ թշնամին
Խավարի և մութի մեջ,
Նայի՛ր դու և տես քո Փրկչին
Մահվան մեծ տագնապի մեջ։

3. Կուզե՞ս ապրել Հիսուսի հետ,
Պետք է մեռնի քո «ես»-ը,
Կուզես լինել դու օգտավետ՝
Մահով է ճանապարհը։

4. Թող փարատվին կասկածները,
Պինդ բռնիր Տեր Հիսուսին,
Նա կտա քեզ բարիքները՝
Նա սիրում է Իր որդուն։