Որոնում

77

      ЕГВ 272 The Hymnbook 360
1. Մահվան եզրին մենք կանգնած ենք՝
Փրփրալից գետի այն կողմ,
Փայլում է սուրբ երկնային կյանք,
Կյանք՝ փառավոր ու անհողմ։

    Մենք հավատքով՝ ջերմ, կենդանի,
    Սպասենք Հորդանանից
    Քրիստոսին, մեր Տերն արժանի,
    Տանի Քանան չար երկրից։

2. Արևի փայլի մեջ շքեղ՝
Երուսաղեմ երկնային,
Ուրախության երգ միշտ այնտեղ
Փրկյալները գեղգեղեն։

3. Արդ բազմաթիվ սուրբ հոգիներ
Մոտեցած են այն ափին,
Եկան երջանիկ մեր ժամեր,
Շուտ հասնինք տուն երկնային։