Որոնում

78

       ՀԵ 346, Էլմ. 461
1. Գեղեցիկ ամէն տուներ,
Երբ սէր կայ տան մէջ,
Զուարթ, սիրուն ամէն դէմքեր,
Երբ սէր կայ տան մէջ։
Հոն կայ քաղցր միութիւն,
Ճշմարիտ խաղաղութիւն,
Իսկական հաջողութիւն,
Երբ սէր կայ տան մէջ։
    Սէր տան մէջ, սէր տան մէջ,
    Իսկական հաջողութիւն,
    Երբ սէր կայ տան մէջ։

2. Պարզ խրճիթն է հրճուալից,
Երբ սէր կայ տան մէջ,
Զերծ վնասէն հոռի կըրից,
Երբ սէր կայ տան մէջ:
Հոտաւէտ ծաղիկներով
Տե՛ս, երկիր դրախտի պէս զով,
Կեանք՝ անդորր ու ապահով,
Երբ սէր կայ տան մէջ:
    Սէր տան մէջ, սէր տան մէջ,
    Կեանք՝ անդորր ու ապահով,
    Երբ սէր կայ տան մէջ։

3. Վերն երկինք կը ծիծաղի,
Երբ սէր կայ տան մէջ,
Վարն երկիր սիրով է լի,
Երբ սէր կայ տան մէջ։
Զով ջուրերն, անոյշ երգերն,
Եվ ճաճանչագեղ եթերն
Տէրն ալ կը հաւնի բարձրէն,
Երբ սէր կայ տան մէջ։
    Սէր տան մէջ, սէր տան մէջ,
    Տէրն ալ կը հաւնի բարձրեն,
    Երբ սէր կայ տան մէջ։