Որոնում

81

1. Փառավորյալ Աստվածորդի,
Սիրո աղբյուր, կյանք աշխարհի,
Դեմքիդ լույսեն սիրտս կզմայլի,
Ով սիրելի Տեր իմ, Հիսուս։(2)

2. Ո՜հ, այն ի՜նչ մեծ սեր ցուցուցիր,
Երբ դառն գավաթը խմեցիր,
Որով աշխարհս փրկեցիր,
Ով պաշտելի Տեր իմ, Հիսուս։(2)

3.Դուն իմ հոգիս Քեզի դարձուր,
Տկար հավատքս զորացուր
Ու փրկությունդ ինծի ցուցուր,
Ով կենսատու, Տեր իմ, Հիսուս։(2)

4.Ո՜հ, չեմ ուզեր, որ սերդ մոռնամ,
Դեմքիդ լույսեն ալ հեռանամ,
Դուն զիս բռնե, Տեր բարեխնամ
Եվ մարդասեր, Փրկիչ Հիսուս։(2)