Որոնում

88

1. Թափառական հոգիս,
Դադրե, այս աշխարհիս
Մեկ բևեռեն մինչև ի մյուսն
Հանգիստ չկա քեզի։

2. Տես Աստծո տապան,
Նայե այն բաց դռան,
Շուտով մտիր, հոն բնակե,
Ունայն հույսերդ ձգե։

3. Հանգիստ պիտի ըլլաս
Եվ շատ ուրախանաս,
Ամեն երջանկությամբ լեցվիս,
Տէրոջմով փրկվիս։

4. Ով անհանգիստ հոգիս,
Դադրե, այս աշխարհիս
Մեկ բևեռեն մինչև ի մյուսն
Հանգիստ չկա քեզի։