Որոնում

89

            ՀԵ 338, Էլմ. 616
1. Եկեք, մեր ճամբան նորոգենք,
Ճամբան ի Սիօն որ կ’երթայ.
Յառաջ վազենք, կանգ ալ չառնենք,
Մինչեւ որ մեր Տէրն երեւնայ։
Անոր բարի կամքը սիրով
Ջանանք անդադար կատարել,
Մինչև կարենանք ապահով
Փրկչին սուրբ հանգիստը մտնել։

2. Այս կեանքն է նման երազի.
(Ո՜հ, թէ երազողն արթննար.)
Տարին օրուան պէս կը թռչի,
Րոպեն թև ունի, չկենար։
Տարին օրուան պէս կը թըռչի,
Մօտ է ահաւոր դատաստան.
Վճիռն Տէրոջ անբեկելի`
Կամ կեանք և կամ մահ յավիտեան։

3. Արդեօք երբ որ մահ ինձ հասնի,
Կրնա՞մ ես երգել յաղթանակ.
Ըսել, թէ հավատքս պահեցի,
Եւ թէ կը մնայ ինձ պսակ։
Ո՜հ թէ երբ ձգեմ այս երկիր,
Տէրոջ քաղցր ձայնն ինձ ըսէ.
«Իմ ուրախութիւնս մտի՛ր
Ու Իմ աթոռիս վրայ նստէ՛»։