Որոնում

8. ՍՈւՐԲ ԾՆՈւՆԴ

Ահա մեզի մանուկ ծնավ - 26
Այնպես անուշ անուն չկա - 70
Տեսեք սիրուն ծննդյան ծառ - 183
Ծնվեցիր գոմում, մանուկ Հիսուս իմ - 200
Բեթլեհեմի վրա մեծ աստղ փայլեց - 201
Հեռավոր մի երկրում - 264
Լուռ գիշեր, սուրբ գիշեր - 378
Մարգարեներն ասացին - 414
Աշխա՛րհ, ցնծա այսօր - 422
Տիրոջը Նոր երգ երգենք - 429
Ուրախացե՛ք, մարդիկ աշխարհի - 442
Թող հնչեն զանգերն ի լուր - 547
Այսօր ցնծում են մեր սրտեր - 602
Այսօր մանուկն աշխարհ եկավ - 611
Լսեցէ՛ք, կերգեն հրեշտակք - 635
Ոսկի փողերն թող գոռան - 636
Հրեշտակներն ավետեցին - 637
Ուրախ լեր, սուրբ եկեղեցի - 641
Փոքրիկ քաղաք Բեթլէհէմի - 656
Օ՜ն, զարթիր, յոգնած հոգի - 658
Փառք, ալելուա, ամեն. ծնվեց - 883
Բեթլեհեմում ծնվեց փրկիչը - 899
Գիշեր էր, բայց լուսավուր էր - 761
Մեծ լույս ծագեց - 911
Ո՞վ է մանուկը, որ կնիրհե - 913
Բարի լուր տվեց ձայնով Տիրոջ հրեշտակներին - 932
Լույսի ճառագայթ ճախրեց երկնքում - 951
Սուրբ գիշեր է, աստղերն են փայլում վառ - 856