Որոնում

90

1. Հիսուս ներած է իմ մեղքերս,
Ազատ եմ, (2)
Զոհած է կյանքն ինձ համար Տերս,
Ազատ եմ: (2)

Ալելուիա, ալելուիա,
Հիսուս մեռավ ինձ համար,
Ալելուիա, ալելուիա,
Ազատ եմ: (2)

2. Վստահելով ես իմ Փրկչիս`
Եղա ազատ, ալ ազատ,
Սուրբ Հոգվույն ուժն կպահե զիս,
Ազատ եմ, ազատ եմ։

3. Մեղքի բոլոր շղթաներես
Ազատ եմ, ազատ եմ:
Ալ Աստծո որդի եմ ես,
Ազատ եմ (2)։

4. Գերեվարող չար կիրքերես
Ազատ եմ, (2)
Եվ հուսահատ իմ վիճակես
Ազատ եմ (2)։