Որոնում

90

1. Հիսուս ներած է իմ մեղքերս,
Ազատ եմ, (2)
Զոհած է կյանքն ինձ համար Տերս,
Ազատ եմ (2):

    Ալելուիա, ալելուիա,
    Հիսուս մեռավ ինձ համար,
    Ալելուիա, ալելուիա,
    Ազատ եմ: (2)

2. Վստահելով ես իմ Փրկչիս`
Եղա ազատ, ալ ազատ,
Սուրբ Հոգվույն ուժն կպահե զիս,
Ազատ եմ (2)։

3. Մեղքի բոլոր շղթաներես
Ազատ եմ, ազատ եմ:
Ալ Աստծո որդի եմ ես,
Ազատ եմ (2)։

4. Գերեվարող չար կիրքերես
Ազատ եմ, (2)
Եվ հուսահատ իմ վիճակես
Ազատ եմ (2)։