Որոնում

91

        Էլմ. 485
1. Երբ մերժես շարունակ Տերոջ հրավերն անուշ,
Կուգա կետ մը, ուր ձայնն Սուրբ Հոգվոյն
Քեզ չըլլար լսելի ամբոխին մեջ մոլի,
Հաշվի առի՞ր (2) զայս դուն:

      Հաշվեցի՞ր գինն ահեղ քո հոգվոյ կորստյան,
      Հոգ չէ, թե շահիս աշխարհ համայն,
      Ճիշտ հիմա, թերևս, դուն հասած ես այն կետին,
      Կուզե՞ս հաշվել (2) մեծ գինն:

2. Փոխարեն հանդերձյալ առավոտյան պայծառ
Կարելի է ընտրել քեզ փայլուն,
Հաճույքներն մեղքի սին, որ մեկեն կանհետին,
Հաշվի առի՞ր (2) զայս դուն:

3. Քանի որ դուռն Անոր ողորմության է բաց
Եվ անհուն սերն ալ չէ սպառած,
Բժշկվիլ չե՞ս ուզեր, փսփսալով. «Ա՛ռ զիս, Տե՛ր,
Հաշվի առի (2) մեծ գինն»: