Որոնում

Եւ, Օ

ԵՎ
Եվ Աստված այնպես աշխարհը սիրեց .....530
Եվս մեկ օր բացվեց կյանքում ....................715

Օ
Օ՜, բարձյալ սուրբ Տեր լցրու մեզ Քո սիրով.943
Օ՜, ալելուիա ...................................................696
Օ՜, իմ եղբայր, նայի՛ր ..................................742
Օ՜, իմ Սուրբ Աստված ..................................289
Օ՜, ինչ հրաշք մեծություն ես ......................410
Օ՜, ի՜նչ մեծ ես, մեր Արքա ...........................630
Օ՜, իմ Փրկիչ, ես Քեզ եմ փափագում .........652
Օ՜, ձայն տվեց Եհովա Աստված .................686
Օ՜ հզոր, բարի Աստված ...............................741
Օ՛ն, զարթիր, յոգնած հոգի..........................658
Օհ, ալելուիա ..................................................195
Օհ, խաչ Գողգոթայի .....................................428
Օն, ի գործ .........................................................79
Օվսաննա (3) Բարձրյալ Աստծուն ..............481
Օվսաննա ի բարձունս ..................................628
Օտարական եմ հոս ........................................85
Օտար եմ ու պանդուխտ ..............................778
Օրերն այս կարճ թռչում են արագ .............805
Օ՜, Տեր, իմ դառը կյանքի համար ...............939
Օր մը, երբ երկինք .........................................119
Օրը եկավ, ժամը հասավ ..............................759
Օրերն ենք հաշվում, ժամերն ենք .............604
Օրերս արևոտ պիտ ըլլա ..............................642
Օրհնե Տերը, ով իմ անձս ..............................318
Օրհնեցեք Տիրոջը, ով բոլոր ազգեր ...........924
Օրհնյալ է հարությունը (3) Քրիստոսի (2)....952
Օրհնեալ է Աստուած. Քրիտոս.....................266
Օրհնենք (3) Գառնուկին ...............................631
Օրհնյալ ես Դու, Թագավոր ..........................557
Օրհնյալ երաշխիք ...........................................82
Օրհնյալ է Քո փառավորյալ անունը...........732
Օրհնյալ Հիսուսի Սուրբ Հոգով լցված........465
Օրհնյալ Սուրբ Հոգի ......................................300
Օրհնյալ, օրհնյալ ես Տեր .............................425
Օրհնված ջուրն է իջնում երկնքից .............668
Օրհնության անձրևներ պիտ տամ.............431
Օրհնության անձրևը......................................917
Օ, փառքի Աստված ........................................935