Որոնում

Թ

Թագավորը անխիղճ ու դաժան ...............700
Թագավոր ես մեր հոգու մեջ .....................513
Թագավորների Թագավոր ........................561
Թանկագին խոստում է տվել....................245
Թանկագին րոպեներ է Աստված.............116
Թափառական հոգիս...................................88
Թափառում էր իմ հոգին ...........................740
Թե մեղավոր ես զգում Քեզ........................619
Թե մեղավոր կզգաս քեզի. ........................305
Թե ապրել ես փշրված սեր.........................839
Թե չստանան այստեղ լուծում..................105
Թեկուզ տկար կերևնամ ես ......................280
Թեև թզենին չծաղկի .................................723
Թևերդ, Տեր իմ, թող ըլլան ........................228
Թող աղոթքս բարձրանա երկինք. ..........524
Թող զիս լուսավորե ....................................274
Թող հնչեն զանգերն ի լուր ......................547
Թող մահվան շուքը չահաբեկի քեզ .......165
Թող որ սիրտս դառնա Սուրբ Հոգու.........931
Թող ուրախ լինեն սրտերը մեր .................15
Թող օրհնվի մեր հավաքը ........................278