Որոնում

Տեր, կըհանձնեմ

1. Տեր, կըհանձնեմ կեանքս բոլոր,
Տիրէ անձիս Դուն այսօր,
Ուղղէ ընթացքս կամակոր,
Սուրբ Հոգովդ զիս լեցուր:

    Սուրբ Հոգովդ զիս լեցուր,
    Սուրբ Հոգովդ զիս լեցուր
    Տիրէ անձիս կաղաչեմ,
    Սուրբ Հոգովդ զիս լեցուր:

2. Տեր, կըհանձնեմ ամեն բան,
Իմ ներկաս ու ապագան,
Քուկդ եմ հիմա, հավիտյան,
Սուրբ Հոգովդ զիս լեցուր:

3. Տեր, զիս ղրկե, որ երթամ,
Կորսողներ կան ամեն ժամ,
Օգնե, անոնց Քեզ ցույց տամ,
Սուրբ Հոգովդ զիս լեցուր: