Որոնում

2. ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻ

Արի, Սուրբ Հոգի և հպվիր Դու ինձ - 171
Երբ Տիրոջը մոտ ենք մենք - 179
Երբ Սուրբ Հոգին իմ մեջ գործե - 237
Հոգուս կարոտն ես, ով Սուրբ Հոգի - 246
Անպտուղ և այրող անապատով - 250
Օրհնյալ Սուրբ Հոգի, մեծ Մխիթարիչ - 300
Խոստացյալ Սուրբ Հոգի - 304
Սուրբ Հոգի, արի՜, Սուրբ Հոգի - 339
Խոսքերդ վառ լույս են իմ ճամփին  - 343
Իջիր, Սուրբ Հոգի, մեր տաճարում - 353
Ով Սուրբ Հոգի, Լույս երկնային - 405
Վաղուց էիր, Հիսուս, ինձ ընտրել - 407
Այդ ինչ խաղաղ աչքեր ունես - 426
Աղավնին է - 427
Օրհնության անձրևներ պիտ տամ - 431
Ով Տեր, Քո Անվամբ տուր մեզ - 452
Պենտեկոստեի օրը Սուրբ Հոգին - 457
Տեր Հիսուս, խնդրում եմ Քեզ - 483
Դու բնակվում ես իմ մեջ - 486
Հիսուս հարյավ ի մեռելոց - 493
Քո Սուրբ Հոգու աղբյուրներն են - 494
Տեր, ինչպես Պենտեկոստեին - 509
Ով դուք ծարավներ, եկեք ջրի մոտ - 512
Սուրբ Հոգի ամենակալ - 570
Բարձրացիր մեր մեջ, աղոթքի Հոգի - 615
Անբիծ, մաքուր մի գետ է հոսում - 623