Որոնում

4. ՔԱՋՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ՀԱՂԹՈւԹՅՈւՆ

Քաջ եղեք, ով եղբայրներս - 12
Մեր լավագույն օրերն անգին - 16
Հայր, ճամբադ ինձ սորվեցուր - 41
Օն, ի գործ - 79
Չկա մեկը ողջ տիեզերքում - 102
Քրիստոս Թագավոր է սիրո, զորության - 139
Լույսը ձեռքիդ առաջ գնա, ով զինվոր - 146
Հիսուսի սիրուց ես չեմ բաժանվի - 148
Որքան, որ կուզես լարված ուժերով - 170
Քաջ լինենք միշտ, եղբայրներ - 321
Պայքարենք, եղբայրներ, Հիսուսով - 355
Անվեհեր և հաղթող Քրիստոսով - 360
Տերը հաղթել է աշխարհի իշխանին - 451
Աստծո բանակն է գնում - 505
Տեր Հիսուսին ծառայող - 563
Հիսուս Քրիստոս թագավորում է - 597
Հիսուս Քրիստոսի հետ ենք երկնքում - 612
Մենք Տեր Հիսուսի զինվորներն ենք - 660