Որոնում

Մենք սպասում ենք

1. Մենք սպասում ենք խոստացած վերջին անձրևներին,
Փափագում ենք հորդառատ և վարար գետերին,
Թող թափվի մեզ վրա անձրևներ: (2)

    Տուր զորություն ներկայությամբ, հպվիր մեզ Տեր,
    Ծարավ է Քեզ անչափ երկիրը մեր

2. Թող բարձրանա աղոթքները բոլոր սուրբերի,
Թող վարարեն հեղեղները Հոգու ջրերի,
Թող թափվի մեզ վրա անձրևներ: (2)