Որոնում

664

    Ազատ եմ Հիսուսով, (2)
    Չարի իշխանությունից
    Ազատ եմ Հիսուսով:

1. Հոգս չունեմ այլևս,
Տերս ներեց մեղքերս,
Իր վրա է հայացքս,
Ազատ եմ Հիսուսով:

2. Ուրախ սրտով ես կապրեմ,
Կսպասեմ Տեր Հիսուսին,
Իմ ականջն է Իր ձայնին:
Ազատ եմ Հիսուսով:

3. Լոկ Հիսուսն է մեր Տերը,
Մեր սրտերի սուրբ Սերը,
Ներված են մեր մեղքերը,
Ազատ եմ Հիսուսով: