Որոնում

669

1. Հոգիս միայն Քեզ է ուզում,
Հիսուս Փրկիչ, Քեզ է կանչում,
Փորձություններ ունեմ բազում,
Քեզ պաշտելուց չեմ դադարում:

    Ես պատկանում եմ Քեզ,
    Հոգով պաշտում եմ Քեզ,
    Հոգիս սիրում է Քեզ,
    Հիսո՛ւս, կարոտում եմ Քեզ:
           Միայն Քեզ (2), ի՛մ Հիսուս (2):

2. Հաճախ կյանքում սայթաքում եմ,
Սուր ցավերից տկարանում,
Վիրավոր է սիրտս թեև,
Բայց գոչում է. «Քոնն եմ, իմ Տեր»:

3. Երբ աղոթքս չի ստացվում,
Անօրենն է մտքեր բերում,
Հենց այդ պահին ես այցելում,
«Վե՛ր կաց, քայլի՛ր»,- ես ինձ ասում:

Youtube ♪♫ ➤