Որոնում

672

1. Դու մեծ ես, Տե՛ր, Դու սեր ես, Տե՛ր,
Հավիտյան կենդանի ես,
Հավիտյան զորավոր ես,
Անսահման փառավոր ես:

     Դու արդար ես, ի՛մ Հիսուս,
     Սքանչելի ես Դու, Քրիստո՛ս:
     Դու սպիտակ ու կարմիր ես, ի՛մ Հիսուս,
     Ալֆան ու Օմեղան ես, իմ Հիսուս:

2. Իմ բարի Հայր, իմ սուրբ Աստված,
Աղքատին Դու միշտ հասնող,
Հեզերին շնորհք տվող,
Խոնարհին միշտ բարձրացնող: