Որոնում

675

1. Զղջում եմ, Հա՛յր իմ, Քեզ թողնելուս համար,
Եվ նրա համար, որ չեմ եղել Քեզ հնազանդ:
Կյանքս անցավ ամբողջովին մեղքերով,
Եվ ես դարձա մի անարժան զավակ:

     Ներիր, Հա՛յր իմ, մեղավոր եմ Քո առջև,
     Ամաչում եմ ես առջևդ գալուց,
     Ների՛ր, որ կյանքիս հետ այդպես վարվեցի,
     Ների՛ր, Հայր, ամենի համար ների՛ր:

2. Զղջում եմ, որ խրատներդ մերժեցի
Եվ չար որոշումներ ընդունեցի,
Անզգամ դառնալով` ուրացա Քեզ, սիրելի՛ս,
Եվ հիմա վերադառնալ եմ ուզում: