Որոնում

678

1. Որդին Աստծո իջավ, մարդացավ,
Թշվառիս համար Նա մարմին հագավ,
Թուք ու նախատինք Իր վրա կրեց,
Մեղավորներիս մահից ազատեց:

     Նրա արյունը ճանապարհ բացեց,
     Մարդուն Աստծո հետ հաշտեցրեց,
     Իր խաչի գործով մեզ արդարացրեց,
     Երկնավորներում նստեցրեց:

2. Հիմա Հայր Աստծո աջ կողմում նստած`
Բարեխոսում է Հորը մեզ համար,
Խնդրելով Աստծուն, վերքերը պարզած.
«Հա՜յր, ների՛ր նրանց, գթա՜, ողորմա՛ծ...»:

3. Հիմա Տիրոջն ենք կանչում այս վայրում`
Կանչելով Նրա հրաշք Սուրբ Հոգուն.
«Արի՛, Տեր Հիսուս, կարոտել ենք Քեզ,
Տե՜ր, արի՛ և ամուր գրկի՛ր մեզ»: