Որոնում

683

1. Ո՜վ Տեր, Քեզ հուսացի, թող երբեք չամաչեմ,
Ապրեցրո՛ւ տկարիս, փրկի՛ր ինձ, կաղաչեմ:
Ակա՛նջ դիր աղոթքիս, իմ հույսիս վե՛մ եղիր
Եվ ամուր բերդի պես պաշտպանի՛ր:
      Տե՛ր իմ, ինձ ազատիր
      Ամբարիշտ ձեռքերից,
      Չար մարդկանց խորհրդից,
      Թունավոր խոսքերից:
      Ինձ համար վե՛մ եղիր,
      Ամրոց ու ապավեն,
      Քո հզոր բազուկին կսպասեմ:

2. Չար մարդիկ ինձ համար չար խորհուրդ են անում,
Դնելով ծուղակներ` ինձ ցավ են պատճառում:
Ասում են` հալածե՛ք, խփե՛ք, թող թուլանա,
Մենակ է, ազատող էլ չկա: 
      Ի՛մ Աստված, մոտ եղի՛ր,
      Ինձնից մի՛ հեռանա,
      Օգնության ձեռք մեկնիր,
      Դավին չեմ դիմանա,
      Օգնի՛ր, որ քեզ երգեմ
      Քո ուժով զորացած,
      Հավիտյան Քեզ գովեմ, իմ Աստված: