Որոնում

684

1. Դու ես իմ զորությունը,
Կյանքիս ուրախությունը,
Դու ես ճշմարտությունը,
Իմ Հիսուս:

    Օրհնեցե՛ք Տիրոջ սուրբ անունը (2)
    Այժմ և միշտ և հավիտյան
    Օրհնեցե՛ք, ալելուիա՜,
    Օրհնեցե՛ք Տիրոջ սուրբ անունը (2)
    Այժմ և միշտ և հավիտյան,
    Օրհնեցե՛ք:

2. Դու ես իմ սրբությունը,
Հոգուս երջանկությունը,
Կյանքը և հարությունը,
Իմ Հիսուս:

3. Դու ես իմ փրկությունը,
Միակ արդարությունը,
Դու ես խաղաղությունը,
Իմ Հիսուս: