Որոնում

692

      Սաղմ.123
1. Դեպի Քեզ եմ բարձրացնում իմ աչքերը,
Ո՜վ երկնքում Բնակվող,
Ինչպես ծառան Տիրոջ ձեռքին է նայում,
Այնպես մենք Քո ձեռքին, ո՛վ Աստված:

    Որ ասեմ Քեզ.
    Ողորմի՜ր (3), ո՛վ Բարձրյալ,
    Ողորմի՜ր (3), Տե՛ր:

2. Թող իմ անձը ապրի և Քեզ օրհնի,
Որովհետև ես Քեզ եմ ընտրել,
Թող Քո ձեռքը ինձ օգնական լինի,
Եվ Քո Սուրբ Հոգին միշտ ինձ օգնի: