Որոնում

693

1. Տառապանքով լի և մեղքերով լի`
Քեզ եմ ես գալիս, ո՜վ իմ Տեր, ողորմի՛ր:
Ընդունի՜ր հոգիս, ի՛մ Տեր,
Ամոքի՜ր հոգիս, ի՛մ Տեր,
Բժշկի՜ր հոգիս, ի՛մ Տեր, սիրելի՛ս:
     - Կընդունեմ (2), միայն թե արի,
     Կընդունեմ, սիրելի՛ս,
     Սպասում եմ, արի՛:
     Կընդունեմ հոգիդ, որդի՛ս,
     Կամոքեմ հոգիդ, որդի՛ս,
     Կբուժեմ հոգիդ, որդի՛ս,
     Միայն թե արի՛:

2. Մարդկանցից ծեծված, անհույս, մոլորված`
Քեզ եմ ես գալիս, ո՜վ իմ Տեր ողորմած:
Ընդունիր հոգիս ով իմ Տեր,
Ամոքիր հոգիս իմ Տեր,
Բժշկիր հոգիս ով իմ Տեր` սիրելիս:
     - Կընդունեմ (2), միայն թե արի,
     Կընդունեմ, սիրելի՛ս, սպասում եմ, արի՜:
     Կընդունեմ (2), միայն թե արի՜,
     Կընդունեմ, որդի՛ս, կանչում եմ, արի՜:
     Պատմուճան հագցրե՛ք իմ որդուն,
     Մատանին դրե՛ք մատին,
     Կոշիկներ հագցրե՛ք ոտքին
     Կորած որդուս:
           Կորած էր որդիս, գտնվեցավ,
           Մեռած էր որդիս, կենդանացավ:
           Կընդունեմ հոգիդ, որդի՛ս,
           Կամոքեմ հոգիդ, որդի՛ս,
           Կբուժեմ հոգիդ, որդի՛ս,
           Միայն թե արի:

Youtube ♪♫ ➤