Որոնում

695

1. Նոյը վերեն առավ հրաման՝
Շինելու փրկության տապան,
Եվ մեկ դար էր կաղերսեր մարդկանց.
- Տիեզերքի Տերը արդար
Ջուրով պիտի դատե աշխարհ:
Միշտ կաղերսեր Նոյն անդադար:
     - Դարձե՛ք առ Աստված,-
     Կաղերսեր Նոյը մարդկանց:
     - Դարձե՛ք առ Աստված,
     Շուտով դուռը կգոցվի,
     Դե, մտե՛ք տապան:
     Կաղերսեր Նոյը,
     - Վերջին ժամն է ու վերջին վայրկյան:
            Ա՜խ, շտապեցե՛ք, դարձե՛ք Փրկչին,
            Այսօր է առիթը վերջին:
            Տապանի դուռը հավերժ կգոցվի,
            Վերջին ժամն է ահա ու վերջին վայրկյան,
            Նոյը կաղերսեր, որ մտնեն տապան:

2. Այսօր կանչում է բոլորին,
Աստված՝ մարդկանց որդիներին,
Որ ընդունեն Փրկիչ Հիսուսին:
Հիսուսով է փրկությունը,
Մտնենք Աստծո օրհնյալ տունը,
Որ չուշանանք, չփակվի դուռը:
Հիսուսն է դուռը
Փրկության սուրբ տապանի,
     Հիսուսն է դուռը
     Երկինք տանող տապանի:
     Հիսուսին դարձեք, էլ մի՛ ուշացեք,
     Ով ներս մտնի, նոր կյանք կգտնի:
            Ա՜խ, Հիսուսը սրտիդ դռան
            Կանգնել է ու կթակե այն,
            Այսօր է ժամը, ժամը փրկության:
            Հիսուսն է կանչում փրկության տապան.
            «Վերջին ժամն է ու վերջին վայրկյան»: