Որոնում

698

1. Երգենք Տիրոջն՝ ալելուիա՜: (2)
Երգենք՝ ալելուիա՜, (2)
Երգենք Տիրոջն՝ ալելուիա՜:

2. Հիսուս ծնավ և հայտնեցավ: (2)
Հիսուս հայտնեցավ, (2)
Հիսուս ծնավ և հայտնեցավ:

3. Հիսուս խաչվեց ինձի համար: (2)
Հիսուս ինձի համար, (2)
Հիսուս խաչվեց ինձի համար:

4. Հիսուս հարյավ ի մեռելոց: (2)
Հիսուս Տերը հարյավ, (2)
Հիսուս հարյավ ի մեռելոց: (2)

5. Հիսուս Թագավոր է և Տեր: (2)
Հիսուս Թագավոր է, (2)
Հիսուս Թագավոր է և Տեր:

6. Տիրոջ գալուստն ահա մոտ է: (2)
Տիրոջ գալը մոտ է, (2)
Տիրոջ գալուստն ահա մոտ է: