Որոնում

699

1. Տե՛ս, որքա՜ն բարի է, որքան ցանկալի,
Երբ եղբայրք իրար հետ մեկտեղ բնակին:

     Ազնիվ յուղի պես է մեր գլխի վրա,
     Որ վայր է թափվում Ահարոնի վրա:

2. Հերմոնի շաղի պես, որ վայր է գալիս,
Որ վայր է գալիս Սիոնի վրա:
     Այնտեղ Տերն պատրաստեց
     Օրհնություն և կյանք
     Մինչև հավիտյան (2):
     Ազնիվ յուղի պես է մեր գլխի վրա,
     Օրհնություն և կյանք
     Մինչև հավիտյան:

Youtube ♪♫ ➤