Որոնում

702

1. Սուրբ Գիրքը բաց ու կարդա,
Բաց ու կարդա ամեն օր,
Որ անոթի քո հոգին
Երկնային հաց ունենա:

2. Սուրբ Գիրքը բաց ու կարդա,
Բաց ու կարդա ամեն օր,
Որ Խոսքերն Իր բոցավառ
Լույս դառնան ճամփիդ խավար: