Որոնում

708

1. Մենք սպասում ենք մեր Փրկչին, ե՞րբ կգա (5):
2. Նրան մենք ալելուիա կերգենք (5):
3. Ի՜նչ ուրախություն կլինի Նրա հետ (5):
4. Մեղավո՛ր, ի՞նչ ես կանգնել դու ճամփին (5):
5. Տիրոջ ձեռքին պսակ կա քեզ համար (5):
6. Շտապի՛ր, որ այդ պսակը ընդունես (5):
7. Երկնքում մենք փառք կտանք Հիսուսին (5):