Որոնում

714

1. Այսօր բարի լուրի օրն է,
Տիրոջ Ավետարանի լուրն է:

    - Դե, ընդունի՛ր այս հրավերը:
    Այս օրերը կանցնեն, կգնան,
    Տերը շուտով ամպերով կգա,
    Դե լսի՛ր, ընդունի՛ր Տեր Աստծո լուրը:

2. Ով ընդունի (հավատա), նա կփրկվի,
Աստծո Արքայություն կմտնի: