Որոնում

724

1. Մի՞թե առանց պտուղներ
Կարող ենք երկինք մտնել
Այն օրը, երբ Հիսուսը կանչի Իր մոտ:
Ես կմնամ ամոթով,
Երբ Նա հարցնի Իր սիրով.
«Ի՞նչ բարի գործեր ես արել Քո կամքով»:

2. Ես էլ չեմ կարող ասել`
Տիրոջ կամքն եմ կատարել,
Մինչև հիմա անպտուղ ծառ եմ եղել:
Օ՜, ինչքան ես կուզեի`
Հիսուսի հետ լինեի,
Հոժար կամքով Իր խոսքը կատարեի:

3. Որ Հիսուսին հանձնված
Եվ Իր արյամբ փրկված`
Իր հետ գնայի պտուղներով լցված:
Եվ Հիսուսն իմ սիրելի,
Իր խոստումը կատարի,
Կենաց Գրքում Նա իմ անունը գրի: