Որոնում

731

1. Սիրո մեջ ես տկար եմ,
Սուրբ Հոգուդ կարիքն ունեմ,
Քանզի սերը Քեզանից է (2),
Ո՜վ անուշ, քաղցր իմ Տեր: (2)

2. Տուր որ, Տե՛ր, Քեզ պես սիրեմ,
Քո աշակերտը լինեմ,
Սիրուդ մեջ ես բնակվեմ (2),
Ո՜վ անուշ, քաղցր իմ Տեր: (2)

3. Ո՜վ սիրո Հզոր Աստված,
Իմ անձը Դու բժշկի՛ր,
Պտղատու ես ծառ դառնամ (2),
Ո՜վ անուշ, քաղցր իմ Տեր: (2)